Välkommen till Engelsbergs bruk

Engelsbergs bruk är beläget vid sjön Åmänningen strax utanför tätorten Ängelsberg ca 10 kilometer sydost om Fagersta i Västmanlands län. Bruket grundlades år 1681 och utvecklades till ett av världens då modernaste järnbruk. Det är det enda bruk i Sverige som bevarar såväl byggnader som åtskilligt av den tekniska utrustningen.

Familjen Ax:son Johnsons gamla anrika familjekontrollerade bolag Nordstjernan grundat år 1890 som rederi (Johnson Line), www.nordstjernan.se, bevarar, bekostar och utvecklar Engelsbergs bruk som är det bäst bevarade järnbruket i Sverige

Guidning

Välkommen på guidad visning av Engelsbergs bruk! Klicka här för information och bokning.

Historia

Engelsbergs bruks namn och äldsta historia är förknippad med frihetshjälten och rikshövitsmannen åren 1435 och 1436 (ett militärt ämbete i det senmedeltida Sverige) Engelbrekt Engelbrektsson. Troligtvis föddes Engelbrekt i Norbergs bergslag och var under sina uppväxtår tidvis bosatt hos sin farbror på Englikobyggning eller Englikobenning, som platsen då benämndes. Redan år 1439 diktade biskop Tomas av Strängnäs en frihetssång till Engelbrekts minne:

Frihet är det bästa ting,
som sökas kan all världen kring,
den som frihet väl kan bära.
Vill du vara dig sjävler huld,
du älske frihet mer än guld,
ty frihet följer ära.

Redan under medeltiden bedrevs järnhantering av bergsmän vid Engelsberg. Järnbruken anlades vid forsar för att kunna utnyttja mekanisk kraft. Den tunga järnmalmen kunde transporteras långa sträckor, från till exempel Norberg. Stora mängder energi krävdes för järnframställningen, stora skogsarealer avverkades och gjordes till träkol i kolmilor. Engelsberg ägde tillgång till järnmalm, vattendrag och sjösystem samt stora skogar och var därför en utmärkt plats för ett järnbruk.

Järn användes bl.a. till spik, verktyg och redskap, hästskor och till kanoner för den svenska krigsmakten. Under 1600-talet exporterade Sverige järn till många europeiska länder. Järnsmidets framgångar under stormaktstiden kan förknippas med invandringen av valloner och tyskar. Deras tekniska kunskaper och härdfärskningsmetoder förädlade det råa järnet till högkvalitativt och smidbart järn. Stormaktstiden (1611–1718) var en period då Sverige erövrade och upprätthöll en framstående ställning i Europa.

Under 1680-talet växte bruket fram under häradshövding Per Larsson Gyllenhöök. Under 1700-talet ägdes bruket bl.a. av släkten Söderhielm och på 1800-talet av släkten Timm. År 1916 förvärvades Engelsbergs bruk av General konsul Axel Ax:son Ax:son Johnson (1876-1958) som en del av Avesta Jernverks AB.

Engelsbergs bruk idag – från järnbruk till hjärnkraft

Engelsbergs bruk är ett av få privatägda världsarv. Idag används bruket för vetenskaplig konferensverksamhet m.m. för Nordstjernan AB´s ägare och bolag. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål anordnar bland annat seminarier där forskare, journalister, politiker och näringsliv samlas vid Engelsbergs bruk.

Organisation

Engelsbergs bruk ägs av Nordstjernan AB.

Förvaltningsråd

  • Viveca Ax:son Johnson, Ordförande Nordstjernan AB
  • Kurt Almqvist, VD Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål
  • Kerstin Barup, Arkitekt och professor
  • Peter Luthersson, Docent i Litteraturvetenskap

Förvaltningsrådet följer vård- och underhållsplan

Nordstjernan arbetar aktivt med en förvaltningsplan för bevarande och utveckling av området på kort och lång sikt. Den omfattar bevarande av kulturvärden, cyklisk skötsel och en utvecklingsplan för teknik, funktion samt estetik.

Engelsbergsarkivet

Nordstjernan och dess ägare familjen Ax:son Johnson har, i likhet med många andra företag och industrifamiljer, visat ett stort intresse för historia och kultur.

I Engelsbergsarkivet finns i princip samtliga handlingar bevarade från de företag och organisationer som ägts av familjen Ax:son Johnson och Nordstjernan. I arkivet förvaras således ett tvärsnitt av Sveriges industrihistoria under 1900-talet.

Några exempel på företag som finns dokumenterade i Engelsbergsarkivet är handelsbolaget A. Johnson & Co (idag Axel Johnson gruppen), Avesta kopparverk, Avesta Jernverk, Engelsbergs bruk, Hedemora verkstäder, Högfors bruk, Johnson Line, Karlstad Mekaniska verkstad, Lindholmens varv, Linjebuss, byggbolaget NCC, Norbergs gruvförvaltning, Nynäs Petroleum, Pershyttan, Rederi AB Nordstjernan, Sala silvergruva och Stråbruken liksom Svenska Väg, Nya Asfalt, JCC, ABV och SIAB.

Frågor

Frågor om arkivet hänvisas till peter.luthersson@axsonjohnsonstiftelsen.se

Postadress:
Nordstjernan AB
Engelsbergsarkivet
103 75 Stockholm

Pressmeddelande: 2011-08-22 | Nordstjernan förvärvar ventilfabriken i Ängelsberg

UNESCO:s världsarvslista: http://whc.unesco.org/en/list

Sveriges 14 världsarv: http://www.raa.se

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål: http://www.axsonjohnsonfoundation.org

Axess: http://www.axess.se

Fagersta kommun: http://www.fagersta.se